Sửa Laptop » Sửa Ipad » Sửa mainboard Ipad
Sửa mainboard Ipad

Sửa Mainboard Ipad

Hoàng Vũ Center giới thiệu đến các bạn dịch vụ sửa mainboard ipad lấy liền chuyên nghiệp tại Sài Gòn. Chúng tôi là nhà cung ứng dịch vụ Sửa Mainboar Ipad hàng đều tại Việt Nam.

Hoàng Vũ Center kính gửi đến quý của hàng bảng báo giá dịch vụ sửa chữa Ipad chuyên nghiệp tại trung tâm chúng tôi.

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA PHẦN CỨNG TRÊN MAIN IPAD: 
IPAD 2:
Máy ipad 2 treo cáp 400k
Máy ipad 2 cấm cáp lên rồi tắt 500k
Máy ipad 2 mất sóng 500k
Máy ipad 2 mất âm thanh 700k
Máy ipad 2 không nhận wifi 800k
Máy ipad 2 no all 800k
Máy Ipad 2 mất nguồn (chết ic nguồn) 900k
Máy ipad 2 mất đèn hình 500k
Máy ipad 2 không nhận xạc + usb 500k

Máy ipad 2 trắng màn hình 600k
Máy ipad không nhận usb 500k
Máy ipad 2 restore báo lỗi 9, 28, 40 1.000k
IPAD 3:
Sửa chữa ipad 3 mất sóng 900k
Sửa ipad 3 no imei, no wife, no bluatooth 1.500k
Sửa ipad 3 mất âm thanh 900k
Sửa ipad 3 mất nguồn (chết ic nguồn) 1.000k
Sửa ipad 3 mất đèn hình 800k
Sửa ipad 3 mất wifi 900k
Sửa ipad mất cảm ứng 1.000k
Sửa ipad 3 không nhận sim 500k
IPAD 4:
Sửa ipad 4 mất sóng 1.200k
sửa ipad 4 no imei, no wifi, no bluetooth 1.400k
Sửa ipad 4 mất âm thanh 1.000k
sửa ipad 4 mất nguồn ( chết ic nguồn) 1.200k
Sửa ipad 4 mất đèn hình 800k
Sửa ipad 4 mất wifi 900k
Sửa ipad mất cảm ứng 1.000k
Sửa ipad 4 không nhận sim 700k

IPAD MINI 1:
Sửa ipad mini mất sóng 800k
sửa ipad mini no imei, no wifi, no bluetooth 800k
Sửa ipad mini mất âm thanh 800k
sửa ipad mini mất nguồn ( chết ic nguồn) 1.000k
Sửa ipad mini mất đèn hình 700k 
Sửa ipad mini mất wifi 700k
Sửa ipad mini mất cảm ứng 700k
Sửa ipad mini không nhận sim 700k
IPAD MINI 2:
Sửa chữa ipad mini 2 mất sóng 1.000k
Sửa chữa ipad mini 2 mất âm thanh 1.000k
Sửa chữa ipad mini 2 mất nguồn( lỗi ic nguồn) 1.000k
Sửa chữa ipad mini 2 mất đèn màn hình 800k
Sửa chữa ipad mini 2 mất wifi 800k
Sửa chữa ipad mini 2 mất cảm ứng 1.000k
Sửa chữa ipad mini 2 mất xạc 700k
Sửa chữa ipad mini 2 mất hiển thị màn hình 900k
Sửa chữa ipad mini 2 No( wifi, imei...) 1.500k
Sửa chữa ipad mini 2 không nhận sim 800k
IPAD MINI 3:
Sửa chữa ipad mini 3 mất sóng 1.200k
Sửa chữa ipad mini 3 mất âm thanh 1.200k
Sửa chữa ipad mini 3 mất nguồn( lỗi ic nguồn) 1.200k
Sửa chữa ipad mini 3 mất đèn màn hình 1.000k
Sửa chữa ipad mini 3 mất wifi 1.200k
Sửa chữa ipad mini 3 mất cảm ứng 1.200k
Sửa chữa ipad mini 3 mất xạc 800k
Sửa chữa ipad mini 3 mất hiển thị màn hình 1.000k
Sửa chữa ipad mini 3 No( wifi, imei...) 1.500k
Sửa chữa ipad mini 3 không nhận sim 900k
IPAD MINI 4:
Sửa chữa ipad mini 4 mất sóng 1.500k
Sửa chữa ipad mini 4 mất âm thanh 1.500k
Sửa chữa ipad mini 4 mất nguồn( lỗi ic nguồn) 1.500k
Sửa chữa ipad mini 4 mất đèn màn hình 1.600k
Sửa chữa ipad mini 4 mất wifi 1.800k
Sửa chữa ipad mini 4 mất cảm ứng 1.800k
Sửa chữa ipad mini 4 mất xạc 900k
Sửa chữa ipad mini 4 mất hiển thị màn hình 1.500k
Sửa chữa ipad mini 4 No( wifi, imei...) 2.000k
Sửa chữa ipad mini 4 không nhận sim 900k

IPAD AIR:
Sửa ipad Air 1 mất âm thanh 1.200k
Sửa ipad Air 1 không nhận sim 1.000k
Sửa ipad Air 1 no ( wifi, imei...) 1.400k
Sửa ipad Air 1 đức day nối bo mạch GSM với PDA 1.200k
Sửa ipad Air 1 mất hiển thị màn hình 1.200k
Sửa ipad Air 1 không xạc 1.000k
Sửa ipad air 1 mất cảm ứng 1.000k
Sửa ipad Air 1 mất wifi 1.000k
Sửa ipad Air 1 mất nguồn ( lỗi ic nguồn) 1.200k
Sửa ipad Air 1 mất âm thanh 1.000k

IPAD AIR 2: 
Sửa ipad Air 2 mất âm thanh 2.000k
Sửa ipad Air 2 không nhận sim 1.000k
Sửa ipad Air 2 no ( wifi, imei...) 2.000k
Sửa ipad Air 2 đức day nối bo mạch GSM với PDA 2.000k
Sửa ipad Air 2 mất hiển thị màn hình 2.000k
Sửa ipad Air 2 không xạc 1.000k
Sửa ipad air 2 mất cảm ứng 1.500k
Sửa ipad Air 2 mất wifi 1.200k
Sửa ipad Air 2 mất nguồn ( lỗi ic nguồn) 2.000k
Sửa ipad Air 2 mất âm thanh 1.200k