Sửa Laptop » Sửa Surface » Thay pin Surface
Thay pin Surface

Thay mặt kính Samsung

BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH SAMSUNG:

Ghi Chú: Bảng Gía dưới đây là cho quý cửa hàng đã tháo rời cụm màn hình ra mang đến cho Hoàng Vũ Center thay ép mặt kính. Qúy khách lẻ mang nguyên máy đến vui lòng cộng thêm phí từ 200k - 300K- 500k tùy theo từng dòng máy. Đây là chi phí rủi ro khi tháo lấp cho quý khách hàng.

Thay ép mặt kính màn hình samsung s1/9000-200k 

Thay ép mặt kính màn hình samsung s2/i91-200k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s2 hd/e120-250k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s2/e110-250k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s2 T-Mobile/t989/Hercules-250k

Thay ép mặt kính màn samsung s2 At&t Skyrocket/i727/i757-250k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s2/At&t Attain/i777-250k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s3/i9300/t999/i747-250k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s3 mini/i9190-250k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s4/i9500/9502/i317/m919-300k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s4/E 330/ Docomo-300k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s4 mini/i9190-350k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s4/Active/i9295-650k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s5/i9600-400k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s5/ Active G870-700k

Thay ép mặt kính màn hình samsum s6-600k

Thay ép mặt kính màn hình samsung s6 Edge-1700k

Thay ép mặt kính màn hình samsung G850/Galaxy Alpha-600k

Thay ép mặt kính màn hình samsung G870/ S5 Active-600k

Thay ép mặt kính màn hình samsung A3/A300-500k

Thay ép mặt kính màn hình samsung A5/ A500-400k

Thay ép mặt kính màn hình samsung A7/ A700-600k

Thay ép mặt kính màn hình samsung E5/ E500-700k

Thay ép mặt kính màn hình samsung E7/ E700-700k

Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 1/N7000/E160s/L/K-400k

Thay ép mặt kính màn  samsung Note 2/N7100/N7102/E250S-400k

Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 2/N7105/T889/I605-400k

Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 3/N9000/N9005-450k

Thay ép mặt kính màn samsung Note 3/Docomo N45/SC-01F-450k

Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 3/Neo/N7500/N7502-450k

Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 4 - 500k

Thay ép mặt kính màn hình samsung I717/Galaxy Note 4G/LTE-450k

Thay ép mặt kính màn hình samsung I9070/Galaxy S Advance-450k

Thay ép mặt kính màn hình samsung I9020/Galaxy Nexus S-500k

Thay ép mặt kính màn hình samsung I9250/Galaxy Nexus -500k

Thay ép mặt kính màn hình samsung I997/ Infuse AT&T-350k

Thay ép mặt kính màn hình samsung I9260 Premier-450k

Thay ép mặt kính màn hình samsung I9152/ Mega 5.8-500k

Thay ép mặt kính màn hình samsung I9200/ Mega 6.3-500k

Thay ép mặt kính màn hình samsung I9295/ S4 Active-600k

Thay ép mặt kính màn hình samsung I9082/ Grand 1-450k

Thay ép mặt kính màn hình samsung G7102/ Grand 2-500k

Thay ép mặt kính màn hình samsung G7102/ Grand 2-500k

Thay ép mặt kính màn hình samsung G530/ Grand Prime-450k

Thay ép mặt kính màn hình samsung G313/ Galaxy v-350k

Thay ép mặt kính màn hình samsung G355/ Galaxy core 2-400k

Thay ép mặt kính màn hình samsung G350/ Galaxy Star-450k

Thay ép mặt kính màn hình samsung G360/ Core Primer-500k

Thay ép mặt kính màn hình samsung i8552/ Galaxy Win-350k

Thay ép mặt kính màn hình samsung i8262/ Core Duos -400k

Thay ép mặt kính màn hình samsung S7580/ Trand Plus-400k

Thay ép mặt kính màn hình samsung G7560/ Trand -400k

Thay ép mặt kính màn hình samsung G3502/ Trand 3  -400k

Thay ép mặt kính màn hình samsung T110/T111/Tab 3 lite-500k

Thay ép mặt kính màn hình samsung P600/Note10.1 2014-1100k

Thay ép mặt kính màn hình samsung N5100/ Note 8.0-600k

Thay ép mặt kính màn hình samsung N8000/ Note 10.1-700k

Thay ép mặt kính màn hình samsung T805/ Tad S 10.5-1100k

Thay ép mặt kính màn hình samsung T705/ Tad S 8.4 -1100k

Thay ép mặt kính màn hình samsung T320/ T321 Tad Pro 8.4 -600k

Thay ép mặt kính màn hình samsung T320/ T321 Tad 4  7.0 -500k

Thay ép mặt kính màn hình samsung T330/ T331 Tad 4  8.0 -600k

Thay ép mặt kính màn hình samsung T530/ T531 Tad 4  10.1 -900k

Thay ép mặt kính màn hình samsung T210/ T221 Tad 3  7.0 -400k

Thay ép mặt kính màn hình samsung T310/ T311 Tad 3  8.0 -400k

Thay ép mặt kính màn hình samsung P5200/Tad 3  10.1 -700k

Thay ép mặt kính màn hình samsung P3100/ Tad 2 7.0 -500K

Thay ép mặt kính màn hình samsung P5100/ Tad 2 10.1 -500K

Thay ép mặt kính màn hình samsung P7500/ Tad  10.1 -500K

Thay ép mặt kính màn hình samsung P6200/P6800 TadPlus7.0 -500K

Thay ép mặt kính màn hình samsung P7300/ Tad   8.9 -500K

Thay ép mặt kính màn  samsung P1000/I987/T894/Tad 7.0 -500K

Thay ép mặt kính màn  samsung P600/p601/ Note 10.1 2014 -650K

Thay ép mặt kính màn  samsung P1000/I987/T894/Tad 7.0 -500K

Thay ép mặt kính màn hình samsung T116/ Tad 3V -400K

Thay ép mặt kính màn hình samsung T231/ Tad 4 7.0 -350K